Obteve 5 resultados para o termo de pesquisa avsnitt
Ir para
SV Sueco PT Português
avsnitt (n) [böcker] {n} citação (n) {f} [böcker]
avsnitt (n) [böcker] {n} passagem (n) {f} [böcker]
avsnitt (n) [installment of a drama told in parts] {n} episódio (n) {m} [installment of a drama told in parts]
avsnitt (n) [television] {n} episódio (n) {m} [television]
avsnitt (n) [television] {n} capítulo (n) {m} [television]

Traduções de Sueco Português

SV Sinónimos de avsnitt PT Traduções
grannskap [område] n arredores {f}
omgivning [område] (u arredores {f}
distrikt [område] n distrito {m}
landskap [område] n cenário {m}
region [område] (u região {f}
provins [område] (u província {f}
del [område] (u pedaço {m}
stadsdel [område] municipalidade {f}
trakt [område] (u arredores {f}
stycke [sektion] n peça {f}
bit [sektion] (u peça {f}
moment [sektion] n instante {m}
led [sektion] (u articulação {f}
kapitel [sektion] n capítulo {m}
avdelning [sektion] (u departamento {m}
punkt [underavdelning] (u ponto {m}
artikel [avdelning] (u artigo {m}
passage [del] (u trânsito {m}
parti [del] n lote {m}
ställe [paragraf] n posição {f}