Obteve um resultado para o termo de pesquisa asocial
Ir para
SV Sueco PT Português
asocial (a) [allmän] anti-social (a) [allmän]

Traduções de Sueco Português

SV Sinónimos de asocial PT Traduções
hämmad [miljöskadad] inibido
destruktiv [miljöskadad] arruinador
missanpassad [miljöskadad] inadaptado
osällskaplig [enstörig] anti-social
ensam [enstörig] sozinho