Obteve 13 resultados para o termo de pesquisa övervägande
SV Sueco PT Português
övervägande (n) [beslut] {n} consideração (n) {f} [beslut]
övervägande (n) [tanke] {n} consideração (n) {f} [tanke]
övervägande (a) [förhärskande] {n} predominante (a) [förhärskande]
övervägande (a) [vikt] {n} predominante (a) [vikt]
övervägande (a) [förhärskande] {n} primordial (a) [förhärskande]
SV Sueco PT Português
övervägande (a) [vikt] {n} primordial (a) [vikt]
övervägande (a) [förhärskande] {n} principal (a) [förhärskande]
övervägande (a) [vikt] {n} principal (a) [vikt]
övervägande (a) [förhärskande] {n} preponderante (a) [förhärskande]
övervägande (a) [vikt] {n} preponderante (a) [vikt]
övervägande (a) [förhärskande] {n} prevalecente (a) [förhärskande]
övervägande (a) [vikt] {n} prevalecente (a) [vikt]
övervägande (o) [allmän] {n} predominantemente (o) [allmän]

Traduções de Sueco Português

SV Sinónimos de övervägande PT Traduções
självbehärskning [fattning] (u auto-controle {f}
behärskning [fattning] sangue-frio
reflektion [fattning] reflexão {f}
medvetande [fattning] consciência {f}
förstånd [fattning] n intelecto {m}
lugn [fattning] n calma {f}
balans [fattning] (u saldo {m}
allvar [fattning] n seriedade {f}
beaktande [dröjsmål] n interesse {m}
tvekan [dröjsmål] (invariable incerteza {f}
reflexion [prövning] (u reflexão {f}
rådande [förhärskande] real
dominerande [förhärskande] dominante
betänka [ta under övervägande] contemplar
tänka igenom [ta under övervägande] meditar sobre
tänka över [ta under övervägande] pensar
företrädesvis [mest] especialmente
huvudsakligen [mest] especialmente
särskilt [mest] especialmente
betraktelse [begrundan] sermão {m}