Obteve 22 resultados para o termo de pesquisa övermått
SV Sueco PT Português
övermått (n) [överdrift] {n} falta de moderação (n) {f} [överdrift]
övermått (n) [uppförande] {n} intemperança (n) {f} [uppförande]
övermått (n) [överdrift] {n} superabundância (n) {f} [överdrift]
övermått (n) [uppförande] {n} superabundância (n) {f} [uppförande]
övermått (n) [allmän] {n} superabundância (n) {f} [allmän]
SV Sueco PT Português
övermått (n) [överdrift] {n} excesso (n) {m} [överdrift]
övermått (n) [uppförande] {n} excesso (n) {m} [uppförande]
övermått (n) [allmän] {n} excesso (n) {m} [allmän]
övermått (n) [överdrift] {n} abuso (n) {m} [överdrift]
övermått (n) [uppförande] {n} abuso (n) {m} [uppförande]
övermått (n) [allmän] {n} abuso (n) {m} [allmän]
övermått (n) [allmän] {n} abundância (n) {f} [allmän]
övermått (n) [uppförande] {n} falta de moderação (n) {f} [uppförande]
övermått (n) [allmän] {n} falta de moderação (n) {f} [allmän]
övermått (n) [överdrift] {n} irracionalidade (n) {f} [överdrift]
övermått (n) [uppförande] {n} irracionalidade (n) {f} [uppförande]
övermått (n) [allmän] {n} irracionalidade (n) {f} [allmän]
övermått (n) [överdrift] {n} exorbitância (n) {f} [överdrift]
övermått (n) [uppförande] {n} exorbitância (n) {f} [uppförande]
övermått (n) [allmän] {n} exorbitância (n) {f} [allmän]
övermått (n) [överdrift] {n} abundância (n) {f} [överdrift]
övermått (n) [uppförande] {n} abundância (n) {f} [uppförande]

Traduções de Sueco Português

SV Sinónimos de övermått PT Traduções
frosseri [vilt dryckeslag] n gula {f}
skryt [ytterlighet] n ostentação {f}
skrävel [ytterlighet] n pompa {f}
karikatyr [ytterlighet] (u caricatura {f}
massa [mängd] (u ralé {f}
överskott [mängd] n superavit (n adj)
myller [mängd] n massa {f}
överflöd [mängd] n abundância {f}
för mycket [till övermått] demais
överdrivet [till övermått] desmedidamente
omåttligt [till övermått] enormemente
mer än nog [till övermått] de sobra
spets [överfyllnad] (u pico {m}
flod [överflöd] (u rios
mängd [överflöd] (u quantia {f}
mättnad [helhet] saturação {f}
rikedom [helhet] (u abundância {f}