Obteve 3 resultados para o termo de pesquisa äga
Ir para
SV Sueco PT Português
äga (n) [area of land under single ownership] propriedade (n) {f} [area of land under single ownership]
äga (v) [allmän] ter (v) [allmän]
äga (v) [allmän] possuir (v) [allmän]

Traduções de Sueco Português

SV Sinónimos de äga PT Traduções
grund [mark] (u ondergrond {m}
egendom [mark] (u bezit {n}
ställe [mark] n plek {m}
gård [mark] hoeve {m}
trädgård [mark] (u tuin {m}
tomt [mark] (u tuin {m}
inneha [vara i besittning av] uitgerust
förfoga över [vara i besittning av] beschikking hebben over
besitta [vara i besittning av] in zich verenigen
åtnjuta [dra nytta av] het voordeel hebben van
[dra nytta av] ziek worden
använda [dra nytta av] gebruiken
[rå om] ruw
rå om [ha] bezitten
mark [tomt] (u aarde {m}
lycka [tomt] (u vreugde {f}
fält [åkerlapp] n terrein {n}
gods [egendom] n waar
hyreshus [egendom] n kazernewoning {f}
hus [egendom] n onderkomen {n}