Português Polonês
decrescer umniejszać
decreto dekret
decretos rozporządzenie
decretos-lei rozporządzenie ministra
DECT DECT
Decurião Dekurion
Decápole Dekapol
Decão Dekan
decênio dziesięciolecie
decíduo liściasty
decímetro decymetr
Decín Powiat Děčín
dedal naparstek
dedaleira naparstnica
dedicação oddanie
dedo palec
dedo anular palec serdeczny
dedo da mão palec
Dedo de zinco Palec cynkowy
dedo do pé palec
dedo indicador palec wskazujący
dedo mindinho palec mały
dedo médio palec środkowy
dedo polegar kciuk
dedo índex palec wskazujący
dedo-duro donosiciel
deduzir wyciągać wniosek
Dedução natural Dedukcja naturalna
Dee Dee Ramone Dee Dee Ramone
Deeds of Flesh Deeds of Flesh
Deep Blue Deep Blue
Deep house Deep house
Deep Impact Deep Impact
Deep Junior Deep Junior
Deep Purple Deep Purple
Def Leppard Def Leppard
default wartość domyślna
Defazer Niszczyă
defecar wypróżniać się
defectivo ułomny
defeito byk
defender bronić
defenestrar wyrzucić
defenestração defenestracja
Defenestração de Praga Defenestracja praska
Defense Advanced Research Projects Agency Defense Advanced Research Projects Agency
Defensina Defenzyna
defensor obrońca
Defensor Sporting Club Defensor Sporting Montevideo
deferência posłuszeństwo
defesa obrona
Defesa Alekhine Obrona Alechina
Defesa anti-aérea Działo przeciwlotnicze
Defesa Budapeste Gambit budapeszteński
Defesa Caro-Kann Obrona Caro-Kann
Defesa Damiano Obrona Damiano
defesa do ambiente ochrona środowiska w przedsiębiorstwie
defesa do consumidor ochrona konsumenta
Defesa dos dois cavalos Obrona dwóch skoczków
Defesa Eslava Słowianie
Defesa Francesa Obrona francuska
Defesa Grünfeld Obrona Grünfelda
Defesa Holandesa Obrona holenderska
defesa nacional obrona
Defesa Petroff Obrona rosyjska
Defesa Philidor Obrona Philidora
Defesa Pirc Obrona Pirca
Defesa Siciliana Obrona sycylijska
Defesa Índia da Dama Obrona hetmańsko-indyjska
Defesa Índia do Rei Obrona królewsko-indyjska
deficiente osoba niepełnosprawna
deficientes osoba niepełnosprawna
deficiência niedociągnięcie
deficiência auditiva uszkodzenie słuchu
definitivamente na pewno
definição definicja