Português Húngaro
Sint Maarten Saint Martin
Sintaxe Szintaxis
Sintese de voz Beszedszintezis
sintetizador szintetizátor
sintoma tünet
sintomas clínicos klinikai tünet
sinuca sznúker
sinuoso kanyargós
Sinápsida Emlősszerűek
sinólogo sinológus
sinónimo szinonima
sinônimo szinonima
Sionismo Cionizmus
SIP Session Initiation Protocol
sipaio szipoj
Siptah Sziptah
sique szikh
Siquim Szikkim
Sir Sajt
Siracusa Siracusa
sirena szirén
Sirenia Tengeri tehenek
Sirenidae Sziréngőtefélék
siri rák
Sirius Szíriusz
Sirius Black Sirius Black
siroco sirokkó
Sisak Sziszek
sismo földrengés
sismos földrengés
siso bölcsességfog
sistema rendszer
Sistema APG APG
Sistema APG II APG II-rendszer
sistema auditivo hallórendszer
sistema binário kettőscsillag
sistema cardiovascular szív- ér- keringési rendszer
Sistema circulatório Keringési rendszer
Sistema Complemento Birtokos eset
Sistema de controle de versão Verziókezelés
Sistema de cremalheira Fogaskerekű vasút
Sistema de Cronquist Cronquist-rendszer
Sistema de escrita Irásmód
Sistema de exploração Operációs rendszer
Sistema de ficheiros Fájlrendszer
Sistema de gerenciamento de banco de dados Adatbázis-kezelő rendszer
Sistema de gerenciamento de conteúdo Tartalomkezelő rendszer
Sistema de grande porte Nagygép
Sistema de numeração Számrendszerek
Sistema de numeração decimal Tízes számrendszer
Sistema de Posicionamento Global GPS
sistema digestivo emésztőrendszer
sistema digestório emésztőrendszer
Sistema digital Digitális
Sistema dos Três Domínios Domén
Sistema embarcado Beágyazott rendszer
sistema endócrino endokrin rendszer
Sistema Europeu de Bancos Centrais Központi Bankok Európai Rendszere
Sistema frontal Légköri front
Sistema hexadecimal Tizenhatos számrendszer
sistema imunitário immunrendszer
Sistema Internacional de Unidades SI mértékegységrendszer
sistema judicial bírósági rendszer
sistema jurídico comunitário Közösségi jogrendszer
sistema legal jogrendszer
sistema linfático nyirokrendszer
Sistema Monetário Europeu Európai Monetáris Rendszer
sistema muscular izomrendszer
sistema nervoso idegrendszer
sistema nervoso central központi idegrendszer
Sistema octal Nyolcas számrendszer
sistema operacional operációs rendszer
Sistema operacional tipo Unix Unix-szerű
sistema operativo operációs rendszer
sistema pericial szakértői rendszer
sistema respiratório légzőrendszer
Sistema sensorial Szerv
sistema solar naprendszer
Sistema tegumentar Bőr
sistemas agrícolas agrorendszer
sistemas de alerta korai riasztási rendszer
sistemas de apoio à decisão döntéstámogatási rendszer
sistemas de comunicações kommunikációs rendszer
sistemas de condutas csatornázás
sistemas de contabilidade elszámolási rendszer
sistemas de coordenadas koordináta-rendszer
sistemas de cultivo művelési rendszer
sistemas de drenagem lecsapolórendszer
sistemas de drenagem artificiais épített csatornarendszer
sistemas de exploração agrícola mezőgazdasági módszer
sistemas de informação információrendszer
sistemas de informação ambiental környezeti információs rendszer
sistemas de informação bibliográfica bibliográfiai információs rendszer
sistemas de informação de referência utalásos információs rendszer
sistemas de informação geográfica földrajzi információs rendszer
sistemas de irrigação öntözőrendszer
sistemas de processamento de dados adatfeldolgozó rendszer
sistemas de protecção védelmi rendszer
sistemas de salvamento mentési rendszer
sistemas digitais de processamento de imagens képfeldolgozó digitális rendszer
sistemas digitais SIG GIS digitális rendszer
Sistemas dinâmicos Dinamikai rendszer
sistemas documentais dokumentálási rendszer
sistemas económicos gazdasági rendszer
sistemas educativos oktatási rendszer
sistemas periciais szakértői rendszer
Sistemática Rendszertan
sistemático tervszerű
Sister Act Apácashow
Sitamon Szitamon
Sitcom Szituációs komédia
site webhely
Sith Sith
sitiar ostromol
Sitka Sitka
Sitta carolinensis Barátcsuszka
Sitta europaea Csuszka
Sittidae Csuszkafélék
situação hely
situação de emissões emissziós helyzet
situação económica gazdasági helyzet
Siva Síva
Six Feet Under Sírhant művek
Siágrio Syagrius
Sião Sziám
Ska Ska
Skade Szkádi
Skagerrak Skagerrak
Skalica Szakolcai járás
Skanderbeg Kasztrióta György
Skaraborg Skaraborg megye
Skarn Szkarn
skate gördeszka
Skate punk Skate punk
skeleton szkeleton
Skinhead Skinhead
Skinner Szőrmekereskedő
Skoda Škoda
Skolemização Skolem-normálforma
Skopie Szkopje
Skopje Szkopje
Sky Captain and the World of Tomorrow Sky kapitány és a holnap világa
Sky High Sky High
SkyEurope Airlines SkyEurope
Skylab Skylab-program
skyline körvonal
Skype Skype
Skyteam SkyTeam
Skåne Skåne megye
Slackware Linux Slackware
Slash Slash
Slayer Slayer
Sleeping Murder Szunnyadó gyilkosság
Sliders Sliders
Sligo Sligo megye
slivovitz szilvapálinka
Slobodan Milošević Slobodan Milošević
Slot Processzorfoglalat
Slovenská Nová Ves Vedrődújfalu
Slovenský Grob Tótgurab
Slytherin Mardekár
SM SM
Smallville Smallville
Smart Csípős fájdalom
smartphone okostelefon
Smaug Szmog
Smells Like Teen Spirit Smells Like Teen Spirit
smiley mosoly
Smith of Wootton Major A woottoni kovácsmester
smog szmog
smoking szmoking
Smolenice Szomolány
Smolensk Szmolenszk
Smolinské Szomolánka
Smrdáky Büdöskő
smurf törp
Småland Småland tartomány
Snake Jailbird Kígyó csillagkép
SNCF SNCF
Snina Szinnai járás
Snooker Sznúker
Snoop Dogg Snoop Dogg
snorkel búvárpipa
Snorri Sturluson Snorri Sturluson
Snow Crash Lavina
Snow White and the Seven Dwarfs Hófehérke
so- szub-
SOAP SOAP
soar csenget
sob alatt
Sob a Névoa da Guerra A háború ködében
Sobek Szobek
Soberania Főhatalom
Soberania popular Népszuverenitás
Sobotište Ószombat
Sobrance Szobránci járás
sobrancelha szemöldök
sobrar marad