Português Húngaro
Proteaceae Proteaceae
Proteales Proteales
Protease Proteáz
Protector Gondviselő
protecção civil polgári védelem
protecção contra avalanches lavina elleni védelem
protecção contra cheias árvízvédelem
protecção contra incêndios tűzvédelem
protecção da costa partvédelem
protecção da fauna állatvédelem
protecção da natureza természetvédelem
protecção da paisagem tájvédelem
protecção da privacidade szomszédokkal szembeni védelem
protecção da propriedade tulajdonvédelem
protecção da água EK irányelv a vízvédelemről
protecção das abelhas méhek védelme
protecção das aves madárvédelem
protecção das culturas termésvédelem
protecção das espécies fajvédelem
protecção das montanhas hegyvédelem
protecção das águas vízvédelmi jogszabályok
protecção de dados adatvédelem
protecção de ribanceiras partvédelem
protecção de águas subterrâneas talajvízvédelem
protecção de áreas naturais természeti területek védelme
protecção do ambiente környezetegészségügy-védelem
protecção do biótopo biotóp védelem
protecção do clima éghajlatvédelem
protecção do ouvido hallásvédelem
protecção do ruído zajvédelem
protecção dos animais állatvédelem
protecção florestal erdővédelem
protecção radiológica sugárvédelem
protecção social társadalomvédelem
protecção vegetal növényvédelem
proteger védeni
Proteidae Kopoltyús gőtefélék
protelo cibethiéna
Proterozóico Proterozoikum
Protestantismo Protestantizmus
protetor de tela képernyőkímélő
Proteu Protéusz
Proteus anguinus Protéusz
proteína fehérje
proteínas fehérje
Protista Véglények
Proto-búlgaros Bulgárok
Proto-História Ókori történelem
Protocerátopo Protoceratops
Protocolo Protokoll
Protocolo de Montreal Montreali jegyzőkönyv
Protocolo de Quioto Kiotói jegyzőkönyv
protoeslavo szláv
Proton Proton rakéta
Protopterus Afrikai gőtehal
Protoss Protoss
Protostómio Ősszájúak
Protozoário Protozoa
protuberar kidudorodik
protuberância dudor
Protágoras Prótagorasz
Protágoras de Abdera Prótagorasz
prova próba
Prova matemática Matematikai bizonyítás
provador próbafülke
provar ízlel
provação baj
Provedor de acesso Internetes szolgáltató
Provedor de Justiça Europeu Európai ombudsman