Português Húngaro
poluição sonora zajterhelés
Polução noturna Környezetszennyezés
polvo polip
Polychrotidae Polychrotidae
Polygonum Sokszög
polymero polimer
Polypteridae Sokúszóscsuka-félék
polémico vitás
polícia rendőrség
Polícleto de Argos Polükleitosz
polígono poligon
Polígono regular Egyenes oldalú sokszög
polígonos sokszög
Polígrafo Poligráf
Polímero Polimer
polímeros polimer
Polímnia Polühümnia
política politika
política aduaneira comum közös tarifapolitika
política agrícola mezőgazdasági politika
política agrícola comum közös mezőgazdasági politika
política ambiental ipari környezetpolitika
política ambiental municipal önkormányzati környezetpolitika
política comercial comum közös kereskedelempolitika
política cultural kultúrpolitika
Política da Albânia Albánia államszervezete és közigazgatása
Política da Hungria Magyarország politikai élete
Política da Itália Olaszország államszervezete
Política da República da Irlanda Politika
Política da República Popular da China Kína politikai élete
Política da Turquia Törökország politikai rendszere
política das companhias vállalati politika
política das comunicações tájékoztatáspolitika
política de alargamento bővítési politika
política de ambiente környezetpolitika
política de bolsas buborékpolitika
política de compensação interna hálópolitika
política de conservação megőrzési politika
política de construção építéspolitika
política de cooperação együttműködési politika
política de crédito hitelpolitika
política de investigação kutatáspolitika
política de pescas halászati politika
política de preços erőforrások árpolitikája
política de produção termeléspolitika
política de trocas devizapolitika
Política e conflitos Politika
política económica gazdaságpolitika
política educativa oktatáspolitika
política empresarial üzletpolitika
política energética energiapolitika
política externa ellensúlypolitika
política florestal erdészeti politika
política governamental kormánypolitika
política industrial iparpolitika
política internacional nemzetközi politika
Política monetária Monetáris politika
política orçamental költségvetési politika
política salarial fizetési politika
políticas da CE EK politika
políticas de ajuda segélypolitika
político politikus
Polónia Lengyelország
polónio polónium
Polônia Lengyelország
Polônio Polónium
pomares gyümölcsfa
Pomatomidae Bluefish
Pomatostomidae Ausztráltimália-félék
pomba galamb
pombo galamb
pombo comum szirti galamb
pombo-das-rochas szirti galamb
pombo-doméstico szirti galamb
Pomelo Grape-fruit
Pomerânia Pomeránia
pomo de Adão ádámcsutka
Pompeio Gnaeus Pompeius Magnus
Pompeu Gnaeus Pompeius Magnus
Pompeu Trogo Pompeius Trogus
Pompéia Pompeii
Ponce de León Juan Ponce de León
ponderar súlyoz
ponta dárdahegy
ponta de lança előrevetett egység
ponta de seta nyílhegy
Ponta Grossa Chuck Norris
ponte híd
Ponte Carlos Károly híd
Ponte de Brooklyn Brooklyn híd
Ponte de hidrogênio Hidrogénhíd-kötés
Ponte do Gard Pont du Gard
Ponte do Øresund Øresund híd
Ponte dos suspiros Sóhajok hídja
ponte Golden Gate Golden Gate híd
Ponte Intercontinental da Paz Alaszka-Oroszország alagút
ponte levadiça felvonóhíd
Ponte Vecchio Ponte Vecchio
ponteiro szólamsíp
Pontelandolfo Pontelandolfo
pontes híd
Pontiac Firebird Pontiac Trans Am
Pontifex maximus Pontifex maximus
ponto pont
Ponto base Bázispont
ponto cardeal égtáj
ponto cego vakfolt
ponto de ebulição forráspont
ponto de equilíbrio fedezeti pont
ponto de exclamação felkiáltójel
Ponto de fulgor Lobbanáspont
Ponto de fusão Olvadáspont
Ponto de interrogação Kérdőjel
Ponto de orvalho Harmatpont
ponto de referência szintjel
ponto de vista szempont
ponto e vírgula pontosvessző
Ponto fixo Szilárd pont