Português Húngaro
poder de depuração tisztítóképesség
Poder judicial Bíróság
Poder legislativo Törvényhozó hatalom
poder policial rendőri hatalom
poder político politikai hatalom
Podgorica Podgorica
Podicipedidae Vöcsökfélék
Podocarpaceae Kőtiszafafélék
podre rohadt
poeira por
Poeira interestelar Csillagköd
poeirento poros
poema vers
poente nyugat
poesia költészet
Poesia lírica Költészet
Poesia épica Epika
poeta bárd
Pogostemon Pogostemon
Pogradec Pogradec
Pogrom Pogrom
Poitou-Charentes Poitou-Charentes
Pokémon Pokémon
Pol Pot Pol Pot
polaco lengyel
Polacos Lengyelek
polaina kamásni
Polanos Polanok
Polar Music Prize Polar Music Prize
Polaris Sarkcsillag
Polatsk Polack
Polegada Hüvelyk
polegar hüvelykujj
Polgada Hüvelyk
Polia Csiga
Policarbonato Polikarbonát
Policarpo de Esmirna Szmürnai Szent Polükarposz
policial rendőr
Policleto de Argos Polükleitosz
policlorodibenzo poliklórozott dibenzo-p-dioxin
policlorodibenzofurano poliklórozott dibenzofurán
polido udvarias
Polidura Lecsiszolás
Poliedro Poliéder
Poliestireno Flamingófélék
Poligamia Soknejűség
Polignoto Polügnótosz
polimerização polimerizáció
Polimorfismo Többalakúság
Polinização Beporzás
Polinésia Polinézia
Polinésia Francesa Francia Polinézia
Polinómio Polinom
polinómio característico karakterisztikus polinom
polinômio característico karakterisztikus polinom
Poliomielite Gyermekbénulás
Polioptilinae Szúnyogkapófélék
Polissacarídeo Poliszacharid
Politeísmo Politeizmus
polme tészta
Polo Norte Északi-sark
Polo Sul Déli-sark
polonês lengyel
Poltava Poltavai csata
poltrona fotel
Poltár Poltári járás
poluente inorgânico szervetlen szennyezőanyag
poluente radioactivo radioaktív szennyezőanyag
poluentes szennyezőanyag
poluentes bioacumulativos biológiailag akkumulálódott szennyezőanyag
poluentes biodegradáveis biológiailag lebomló szennyezőanyag
poluentes biológicos biológiai szennyezőanyag
poluentes de alimentos élelmiszer szennyezőanyag
poluentes do ar légszennyező anyag
poluentes físicos fizikai szennyezőanyag
poluentes gasosos gáznemű légszennyező
poluentes halogenados halogénezett szennyezőanyag
poluentes inorgânicos szervetlen szennyezőanyag
poluentes não-biodegradáveis biológiailag nem lebomló szennyező
poluentes orgânicos szerves szennyezőanyag
poluentes orgânicos persistentes perzisztens szerves szennyezőanyag
poluentes químicos vegyi szennyezőanyag
poluentes radioactivos radioaktív szennyezőanyag
poluentes sonoros zajterhelő
poluição szennyezés
poluição acidental véletlen szennyezés
poluição agrícola mezőgazdasági szennyezés
poluição atmosférica légköri szennyezés
poluição bacteriológica bakteriológiai szennyezés
poluição biológica biológiai szennyezés
poluição combinada összetett szennyezés
poluição contínua folyamatos terhelés
poluição costeira parti szennyezés
poluição da terra talajszennyezés
poluição da água doce édesvízi szennyezés
poluição de estuários folyótorkolati szennyezés
poluição de águas subterrâneas talajvíz szennyezés
poluição difusa diffúz szennyezés
poluição do ambiente környezetszennyezés
poluição do ar légszennyezés