Português Húngaro
equador Egyenlítő
Equador celeste Egyenlítő
equação egyenlet
equação algébrica algebrai egyenlet
Equação cúbica Harmadfokú egyenlet megoldóképlete
Equação da onda Hullámegyenlet
Equação de Drake Drake-egyenlet
Equação de Schrödinger Schrödinger-egyenlet
Equação de Van der Waals Van der Waals-egyenlet
Equação diferencial Differenciálegyenlet
Equação diferencial ordinária Differenciálegyenlet
Equação diofantina Diofantoszi egyenlet
Equação do pêndulo Matematikai inga
Equação paramétrica Paraméteres egyenlet
Equação quadrática Másodfokú egyenlet
Equações de Maxwell Maxwell-egyenletek
equidade egyenlőség
Equidae Lófélék
Equidna Ekhidna
equilibrado igazságos
equilátero egyenlőoldalú
equilíbrio biológico da água biológiai vízmérleg
equilíbrio de interesses érdekek egyensúlya
Equilíbrio de Nash Nash-egyensúly
equilíbrio de nutrientes tápanyagegyensúly
equilíbrio ecológico ökológiai egyensúly
equilíbrio hidrológico hidrológiai mérleg
equilíbrio internacional nemzetközi egyensúly
Equilíbrio químico Dinamikus egyensúly
Equimose Véraláfutás
Equinoderme Tüskésbőrűek
equinodermo tüskésbőrűek
equinodermos tüskésbőrű
Equinoxe Napéjegyenlőség
equinócio napéjegyenlőség
Equipa Unificada Egyesült Csapat
equipamento agrícola mezőgazdasági berendezés
equipamento audiovisual audiovizuális berendezés
equipamento de análise analitikai berendezés
equipamento de construção építőipari berendezés
Equipamento de grande porte Nagygép
equipamento de monitorização monitoring berendezés
equipamento de pressão nyomásberendezés
equipamento electrotécnico elektrotechnikai berendezés
equipamento fabril üzemi berendezés
equipamento industrial ipari berendezés
equipamento mecânico gépészeti berendezés
equipamento militar katonai berendezés
equipamento sanitário közegészségügyi berendezés
equipamento térmico hőberendezés
equipamentos berendezés
equipe csapat
equitação lovaglás
Equivalência lógica Akkor és csak akkor
Equuleus Csikó csillagkép
Equus Lófélék
equídeos ló-
Equídina Ekhidna