Português Húngaro
cegar vakít
cego vak
cegonha gólya
cegonha-branca fehér gólya
Cegonha-branca-oriental Feketecsőrű gólya
Cegonha-preta Fekete gólya
Cegude Bürök
cegueira vakság
CEI Független Államok Közössége
ceia ebéd
Ceiba Sajtkereskedő
ceifa kaszálás
Ceifador kaszás
ceifar kaszál
ceifeira-debulhadora kombájn
Ceilão Ceylon
Celastraceae Kecskerágófélék
Celebes Celebesz
celebrar ünnepel
celebridade sztár
celeiro csűr
celenterados tömlőbelűek
Celeri Zeller
celeste mennyei
celestial mennyei
Celestita Cölesztin
Celha Pilla
celibato cölibátus
celibatário agglegény
Cell Sejt
Celle Sejt
Celsius Celsius-skála
celta kelta
Celtiberos Keltiberek
celular mobiltelefon
celulose cellulóz
cem száz
Cem Anos de Solidão Száz év magány
Cementita Cementit
cemitério temető
Cemitério do Père-Lachaise Père Lachaise temető
CEN Európai Szabványügyi Bizottság
cena kép
cenotáfio cenotáfium
cenoura sárgarépa
Cenozóico Kainozoikum
censo népszámlálás
Censo demográfico Népszámlálás
censor cenzor
Censor romano Censor
censura cenzúra
censurar cenzúráz
Centaurea Imola
Centaurium Ezerjófű
centauro kentaur
Centaurus Kentaur csillagkép
centavo penny
centeio rozs
centenário centenárium
cento száz
centopeia százlábú
centopéia százlábú
centrais a gás gáztüzelésű erőmű
centrais combinadas kapcsolt ciklusú erőmű
centrais de aquecimento fűtőtelep
centrais de aquecimento distrital távfűtőmű
centrais de depuração tistítómű
centrais eléctricas villamos erőmű
centrais hidroeléctricas vízi erőmű
centrais maremotrizes árapály erőmű
centrais nucleares atomerőmű
centrais solares naperőmű
centrais termoeléctricas hő és villamoserőmű
centrais térmicas hőerőmű
central központi
Central Intelligence Agency Central Intelligence Agency
Central Manchester Manchester
Central Park Central Park
central solar naperőmű
centralização központosítás
centrifuga centrifuga
centrifugação centrifugálás
centro középpont