Obteve 21 resultados para o termo de pesquisa understand
EN Inglês PT Português
understand (v) [catch on] entender (v) [catch on]
understand enteados(as)oisas)
understand enteado(a) coisas)
understand compreenda
understand (v) [to be aware of the meaning of] perceber (v) [to be aware of the meaning of]
EN Inglês PT Português
understand (v) [meaning] perceber (v) [meaning]
understand (v) [appreciate] dar-se conta de (v) [appreciate]
understand (v) [think] conceber (v) [think]
understand (v) [to be aware of the meaning of] entender (v) [to be aware of the meaning of]
understand (v) [think] entender (v) [think]
understand (v) [meaning] entender (v) [meaning]
understand (v) [meaning] pegar (v) [meaning]
understand (v) [appreciate] entender (v) [appreciate]
understand (v) [to be aware of the meaning of] compreender (v) [to be aware of the meaning of]
understand (v) [think] compreender (v) [think]
understand (v) [meaning] compreender (v) [meaning]
understand (v) [catch on] compreender (v) [catch on]
understand (v) [appreciate] compreender (v) [appreciate]
understand compreender
understand (v) [meaning] aprender (v) [meaning]
understand entender

Traduções de Inglês Português

EN Sinónimos de understand PT Traduções
construe [interpretation] uppfattning (u)
interpret [interpretation] översätta
appreciate [interpretation] uppskatta
conclude [interpretation] konkludera
accept [interpretation] godtaga
realize [be aware of] realisera
comprehend [be aware of] innefatta
sense [be aware of] sinne {n}
conceive [be aware of] uttänka
detect [be aware of] upptäcka
acknowledge [be aware of] vidkännas
perceive [comprehend] uppfatta
recognize [comprehend] känna igen
grasp [comprehend] grepp {n}
see [comprehend] skåda
follow [comprehend] följa
apprehend [comprehend] uppfatta
deduce [activity] härleda
steal [activity] stjäla
take [activity] tagande