Obteve um resultado para o termo de pesquisa sheet metal
EN Inglês PT Português
sheet metal (n) [Metal worked into a thin, flat sheet] chapa (n) {f} [Metal worked into a thin, flat sheet]

EN PT Traduções para sheet

sheet (n) [metal] placa (n) {f} [metal]
sheet (n) [bed] lençol (n) {m} [bed]
sheet (n) [paper] folha (n) {f} [paper]
sheet (n) [metal] chapa (n) {f} [metal]
sheet lençolr-se

EN PT Traduções para metal

metal metal {m}
metal (n) [general] metal (n) {m} [general]