Obteve 3 resultados para o termo de pesquisa sell
Ir para
EN Inglês PT Português
sell (v) [trade] sair (v) [trade]
sell vender
sell (v) [trade] vender (v) [trade]

Traduções de Inglês Português

EN Sinónimos de sell PT Traduções
auction [sell at auction] sự bán đấu giá
swap [trade] (informal sự giao hoán (n v)
trade [pawn] thương mại
shop [activity] tiệm
buy [activity] mua
change [change into cash] thay đổi
betray [action] phản bội (v)
disappoint [action] làm thất vọng (v)