Obteve 19 resultados para o termo de pesquisa perform
EN Inglês PT Português
perform (v) [music] fazer uma apresentação (v) [music]
perform execute
perform (v) [music] interpretar (v) [music]
perform (v) [assignment] efetuar (v) [assignment]
perform (v) [assignment] realizar (v) [assignment]
EN Inglês PT Português
perform (v) [music] executar (v) [music]
perform (v) [assignment] executar (v) [assignment]
perform (v) [assignment] cumprir (v) [assignment]
perform (v) [music] fazer um show (v) [music]
perform (v) [music] apresentar-se (v) [music]
perform apresentar
perform (v) [theater] atuar (v) [theater]
perform (v) [performance] atuar (v) [performance]
perform aparecer
perform (v) [theater] representar (v) [theater]
perform (v) [performance] representar (v) [performance]
perform (v) [wedding] celebrar (v) [wedding]
perform (v) [music] tocar (v) [music]
perform (v) [assignment] fazer (v) [assignment]

Traduções de Inglês Português

EN Sinónimos de perform PT Traduções
accomplish [activity] dokonać
achieve [activity] zrealizować
complete [activity] ukończyć
do [activity] zrobić
execute [activity] tracić
finish [activity] koniec {m}
produce [present a performance] produkować
stage [present a performance] etap {m}
effect [commit] oddziaływanie {n}
triumph [accomplish] triumf
carry out [accomplish] spełniać
dispatch [finish] ekspedycja {f}
conduct [function] (formal przeprowadzać
manage [function] zarządzać
administer [function] administrować
command [function] polecenie {n}
serve [function] służyć
operate [function] działać (v/i)
earn [do generally] zasłużyć (v)
make [do generally] doprowadzać (do)