Obteve 9 resultados para o termo de pesquisa hot
EN Inglês PT Português
hot (a) [argument] discutível (a) [argument]
hot (a) [food] picante (a) [food]
hot quente
hot (a) [news] quente (a) [news]
hot (a) [temperature] quente (a) [temperature]
EN Inglês PT Português
hot (a) [food] apimentado (a) [food] (informal)
hot (a) [argument] controverso (a) [argument]
hot (a) [argument] polêmico (a) [argument]
hot cálido

Traduções de Inglês Português

EN Sinónimos de hot PT Traduções
banned [prohibited] förbjudna
illegal [prohibited] illegal
bootleg [prohibited] tillverka illegalt
illicit [prohibited] otillåten
unlawful [prohibited] olaglig
forbidden [prohibited] förbjuden
contraband [prohibited] smuggelgods {n}
spicy [characteristic] kryddstark
sharp [characteristic] vass
acrid [characteristic] skarp
biting [characteristic] bita
blistering [characteristic] svidande
piquant [characteristic] pikant
pungent [characteristic] besk
heated [property] uppvärmd
flaming [property] förbannad (informal)
burning [property] brännande
fiery [property] hetsig
scorching [property] brännhet
boiling [property] kokning (u)