Obteve 6 resultados para o termo de pesquisa deterioration
EN Inglês PT Português
deterioration (n) [general] declínio (n) {m} [general]
deterioration (n) [degeneration] degeneração (n) {f} [degeneration]
deterioration (n) [degeneration] deterioração (n) {f} [degeneration]
deterioration (n) [general] deterioração (n) {f} [general]
deterioration (n) [process of making or growing worse] deterioração (n) {f} [process of making or growing worse]
EN Inglês PT Português
deterioration (n) [process of making or growing worse] deterioramento (n) [process of making or growing worse] (n)

Traduções de Inglês Português

EN Sinónimos de deterioration PT Traduções
decay [reduction] murkna
shrinkage [reduction] krympning (u)
decline [reduction] slutta
degeneration [reduction] degenerering (u)
abatement [reduction] minskande {n}
decrease [reduction] minskning (u)
ebb [reduction] ebb (u)
dilapidation [wear] vanvård
erosion [wear] erodering
declination [decline] deklination (u)
ebbing [decline] ebbande
loss [decline] förlust (u)
failure [decline] misslyckas
dissolution [decrease] upplösning (u)
degradation [decrease] nedbrytning
wear [process] klädsel (u)
reversion [slipping back] återgång (u)
regression [slipping back] (formal tillbakagång (u)
return [slipping back] återvändo
backsliding [slipping back] urartning (u)