Obteve 6 resultados para o termo de pesquisa blameless
ENInglêsPTPortuguês
blameless(a)[not guilty] inocente(a){m}[not guilty]
blameless(a)[not guilty] inculposo(a)[not guilty]
blameless(a)[not guilty] inculpado(a)[not guilty]
blameless(a)[not guilty] inculpe(a)[not guilty]
blameless(a)[not guilty] livre de culpa(a)[not guilty]
ENInglêsPTPortuguês
blameless perfeito tempo

Traduções de Inglês Português

ENSinónimos de blamelessPTTraduções
irrefutable[decent]ovedersäglig
irreproachable[decent]oförvitlig
unexceptionable[decent](formaloantastlig
adequate[decent]tillämplig
satisfactory[decent]lagom
unimpeachable[decent](formaloangriplig
moral[character trait]sedlig
upright[character trait]rättskaffens
virtuous[character trait]dygdesam(adj)
righteous[character trait]rättfärdig
worthy[character trait]förtjänt
exemplary[character trait]exemplarisk
conscientious[character trait]plikttrogen
good[character trait]gott
faultless[innocent]felfri
spotless[innocent]fläckfritt
clean[innocent]snygg
pure[innocent]oblandad
sinless[innocent]syndfri