Obteve 13 resultados para o termo de pesquisa bargain
ENInglêsPTPortuguês
bargain(n)[negotiation] acordo(n){m}[negotiation]
bargain(n)[negotiation] barganha(n){f}[negotiation]
bargain(n v)[purchase, transaction] barganha(n v){f}[purchase, transaction]
bargain(n)[trade] barganha(n){f}[trade]
bargain negócio{m}
ENInglêsPTPortuguês
bargain(v)[general] negociar(v)[general]
bargain(v)[general] barganhar(v)[general]
bargain(n v)[purchase, transaction] transação(n v){f}[purchase, transaction]
bargain(n)[shopping] pechincha(n){f}[shopping]
bargain(n)[trade] pechincha(n){f}[trade]
bargain(n)[trade] bom negócio(n){m}[trade]
bargain pacote de ondas
bargain pactoo

Traduções de Inglês Português

ENSinónimos de bargainPTTraduções
auction[public sale]sự bán đấu giá
compromise[adjustment]sự thoả hiệp(n v)
contract[adjustment]hợp đồng(n v)
agreement[contract]đồng ý(v)
swap[trade](informalsự giao hoán(n v)
sell[trade]bán
buy[thing]mua
trade[dicker]thương mại
cheap[cost]rẻ
sale[event]bán