Português Inglês
Atlântida Atlantis
atlético athletic
Atlético Acreano Atlético Acreano
Atlético Clube Goianiense Atlético Clube Goianiense
Atlético de Madrid Atlético Madrid
Atlético Petróleos Luanda Atlético Petróleos Luanda
Atlético Sport Aviação Atlético Sport Aviação
ATM ATM
atmosfera ambience
Atmosfera padrão Atmosphere
atmosférico atmospheric
ato action
ato condenável misdeedugh
ato covardear rollinggh
ato da natureza act of God
ato de barbear shavinggh
ato de colocar entre parênteses bracketing
ato de Deus act of God
Ato de Kansas-Nebraska Kansas-Nebraska Act
Ato de Navegação Navigation Acts
Ato de Prova Test Act
Ato do Multiculturalismo Official Multiculturalism Act
ato falho Freudian slip
ato ilocutório illocutionary act
ato inconsequente escapade
ato institucional decree
Ato jurídico Legal transaction
ato locutório locutionary act
ato sexual intercourse
atoarda canard
Atobá-pardo Brown Booby
atochareo to wedgewn
atol atoll
Atol das Rocas Rocas Atoll
Atol de Astove Astove Island
Atol de Bikini Bikini
Atol de Bokak Bokak Atoll
Atol de Cosmoledo Cosmoledo
Atol de Johnston Johnston Atoll
Atol de Midway Midway Atoll
Atol de Nukuoro Nukuoro
Atol de Rongerique Rongerik Atoll
Atol Midway Midway Atoll
Atol Moruroa Moruroa
Atol Palmyra Palmyra Atoll
atolado butterfingered
atolamento jam
atolar(-se) to bogegh
atolar-seo to mire
atoleiroro quagmiregh
Atolinga Atolinga
Atom Ant Atom Ant
Atom Willard Adam Willard
Atomic Kitten Atomic Kitten
Atomismo Atomic philosophy
Atomium Atomium
atomizador spray
atomizar spray
Atomoxetina Atomoxetine
Aton Aten
atonal atonal
Atopia Atopy
ator actor
ator ambulante barnstormer
ator coadjuvante supporting actor
ator principal principal character