Português Tcheco
trovão hrom
Troy Trója
Troyan Trojský kůň
troço hovno
Truevision Targa TGA
trufa lanýž
Trufas de chocolate Lanýž
Trujillo Trujillo
Truman Capote Truman Capote
trunfo trumf
truque lest
truta pstruh
Truta arco-íris Pstruh duhový
Trutnov Okres Trutnov
truísmo samozřejmost
Trygve Lie Trygve Lie
Trácia Thrákie
Trácios Thrákové
tráfego doprava
tráfego aéreo letecká doprava
tráfego aéreo civil civilní letecká doprava
tráfego aéreo militar vojenská letecká doprava
tráfego comercial doprava zboží
tráfego de longa distância dálková doprava
tráfego domicílio-trabalho doprava do zaměstnání
tráfego ferroviário železnice vysokorychlostní
tráfego local místní doprava
tráfego rápido rychlá doprava
trágico tragický
Trápani Trapani
trânsito doprava
Tré Cool Tré Cool
trégua příměří
três tři
Três Leis da Robótica Zákony robotiky
três pontos trojtečka
Três Reinos da Coreia Tři království Koreje
Três Reis Magos Tři králové
tríade trojice
Tríades chinesas Kvintakord
Tríglifo Triglyf
Tríplice Aliança Centrální mocnosti
Tríplice Entente Trojdohoda
Tríplice fronteira Trojmezí
Trípoli Tripolis
Trípolis Tripolis
trítio tritium
Tróia Trója
trólebus trolejbus
trópico obratník
Trópico de Capricórnio Obratník Kozoroha
Trópico de Câncer Obratník Raka
trópicos tropy
tsar car
Tsar Bomba Car-bomba
Tsar Kolokol Car kolokol
Tsar Pushka Car
Tsar Tank Car
tsarina carevna
Tskhinvali Cchinvali
Tsongkhapa Congkhapa
Tsuga Jedlovec
Tsukuba Cukuba
tsunami tsunami
Tsung-Dao Lee Li Čeng-tao
Tsyklon Cyklóna
TT Circuit Assen TT Circuit Assen
tu ty
Tu Bishvat Tu bi-švat
tua tvůj
Tuaregues Tuaregové
Tuatara Tuatara
Tuatha Dé Danann Tuatha Dé Danann
tuba tuba
tuba uterina vejcovod
tubarão žralok
Tubarão-branco Žralok bílý
Tubarão-crocodilo Žralok krokodýlí
tubarão-frade žralok veliký
Tubarão-limão Žralok citrónový
tubarão-peregrino žralok veliký
tuberculose tuberkulóza
Tubinga Tübingen
tubo trubka
tubo de Eustáquio Eustachova trubice
Tubo de raios catódicos CRT
tubos de escape zařízení k odvádění odpadních látek
tubérculo bulva
Tucana Souhvězdí Tukana
tucano tukan
Tuco-tuco Tukotuko
Tucson Tucson
Tucídides Thúkýdidés
Tudela Tudela
tudo všichni
tudo bem jak se máš
tudo fica bem quando acaba bem konec dobrý, všechno dobré