Português Tcheco
trans- prů-
transa pohlavní styk
transacção comercial obchodní jednání
Transamerica Pyramid Transamerica Pyramid
transar šukat
transação obchod
Transação atômica Atomicita
transbordar zaplavit
Transcaucásia Zakavkazsko
transcender překonat
transcrição transliterace
Transdniestria Podněstří
Transferase Transferasa
transferir přenést
transferência přenos
transferência de informação přenos informací
transferência de tecnologia přenos technologie
Transformada de Fourier Fourierova transformace
Transformada de Laplace Laplaceova transformace
Transformada Discreta de Cosseno Diskrétní kosinová transformace
Transformada discreta de wavelet Diskrétní vlnková transformace
Transformada Z Z-transformace
transformador transformátor
transformar stát se
transformar-se em stát se
transformação proměna
Transformação afim Afinní zobrazení
Transformação de Galileu Galileovy transformace
Transformação de Lorentz Lorentzova transformace
Transformação linear Lineární zobrazení
Transformers Transformers
transgredir přestoupit
transgressão hřích
Transgênicos Geneticky modifikovaný organismus
Transhumanismo Transhumanismus
Transiberiana Transsibiřská magistrála
Transilvânia Sedmihradsko
Transistor de Efeito de Campo Unipolární tranzistor
Transistor-Transistor Logic TTL
transitivo přechodný
transitários dopravce
transição přechod
Transição demográfica Demografická revoluce
Translation Lookaside Buffer Translation Lookaside Buffer
translação překládání
transliterar transliterovat
transliteração transliterace
translúcido průsvitný
Transmission Control Protocol TCP
transmissor vysílač
transmissão přenos
transmitir vysílat
Transnístria Podněstří
transparente průhledný