Português Tcheco
livraria knihkupectví
livre bezplatný
livre circulação de capital pohyb kapitálu volný
Livre pensador Volná myšlenka
livre-arbítrio svobodná vůle
livreiro knihkupec
livreto brožura
livro kuchařka
Livro das Lamentações Kniha Pláč
Livro das Sombras Kniha stínů
Livro de Amós Kniha Ámos
Livro de Daniel Kniha Daniel
Livro de Ester Kniha Ester
Livro de Isaías Kniha Izajáš
Livro de Jeremias Kniha Jeremjáš
Livro de Jonas Kniha Jonáš
Livro de Josué Kniha Jozue
Livro de Judite Kniha Júdit
Livro de Jó Kniha Jób
Livro de Mórmon Kniha Mormonova
Livro de Rute Kniha Rút
livro de texto učebnice
Livro de Tobias Tóbijáš
livro de visitas návštěvní kniha
Livro de Zacarias Kniha Zacharjáš
livro didático učebnice
livro digital elektronická kniha
Livro do Êxodo Exodus
Livro dos Juízes Kniha Soudců
Livro dos Mortos Kniha mrtvých
Livro dos Números Numeri
Livro dos Provérbios Kniha přísloví
livro eletrónico elektronická kniha
livro eletrônico elektronická kniha
Livro Guinness dos Recordes Guinnessova kniha rekordů
Livro sagrado Svatá kniha
Livros Kniha
Livros apócrifos Apokryf
Livros deuterocanônicos Deuterokanonický spis
Livónia Livonsko
Livônia Livonsko
lixa smirkový papír
lixeiras industriais skládkování odpadů průmyslových
lixeiras municipais skládka komunální
lixiviador de aterros voda průsaková ze skládky
lixiviação vyluhování
lixo odpad
lixo eletrônico spam
Lixo nuclear Akutní radiační syndrom
lixos stelivo
lixão smetiště
lixívia louh
Lião Lyon
Liège Lutych
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch
Lleyton Hewitt Lleyton Hewitt
Lloret de Mar Lloret de Mar
lLutécio lutecium
Llívia Livie
Lmhosts Lmhosts
loba fena
lobacho vlče
lobato vlče
lobinho vlče
lobisomem vlkodlak
lobo vlk
lobo do mar mořský vlk
lobo em pele de cordeiro vlk v rouše beránčím
Lobo etíope Vlček etiopský
lobo-da-tasmânia vakovlk
Lobo-tigre Gepard štíhlý
Lobo-vermelho Vlk rudohnědý
Lobão Vlk obecný
locais antigos perigosos lokalita nebezpečná bývalá
locais de escavação místo hloubení
locais de estacionamento zajištění parkování
locais de trabalho pracoviště
locais de travessia křižovatka
locais de travessia para animais přechod pro živočichy migrující
local místo
localização de indústrias lokalizace průmyslu