Português Tcheco
gerifalte raroh lovecký
Gerion Géryonés
Germaine Greer Germaine Greerová
Germanenorden Germanenorden
Germania Germánie
germano Germán
Germanos Germáni
germes zárodek
germinação klíčení
Germânia Germánie
Germânia Inferior Dolní Germánie
germânico německý
germânio germanium
Geronimo Geronimo
gerontologia gerontologie
Gerrit Rietveld Gerrit Rietveld
Gertrudes Gertruda
Gerty Theresa Cori Gerty Cori
Gerunda Girona
Gerência de projetos Řízení projektů
gerúndio gerundium
Geserico Gesalich
gesso sádra
Gestalt Gestaltismus
Gestapo Gestapo
gestação březost
Gestionário de periférico Ovladač zařízení
gesto znak
gestão management
gestão agrícola zemědělské hospodářství
gestão ambientalmente correcta environmentální management
Gestão comercial Management
gestão da paisagem hospodaření v krajině
gestão da qualidade do ar řízení kvality ovzduší
gestão das montanhas řízení horských oblastí
gestão das pescas řízení rybolovu a zpracování ryb
gestão das águas municipais hospodářství vodní komunální
gestão de crises štáb krizový
Gestão de direitos digitais Digital rights management
gestão de energia hospodaření s energií
gestão de recursos hospodaření se zdroji
Gestão de recursos humanos Personální management
gestão de recursos naturais management zdrojů přírodních
gestão de terras řízení nároků na půdu v oblasti zájmové
gestão do ambiente environmentální management
gestão do ciclo de vida řízení životního cyklu
gestão do património dědická správa
gestão dupla de resíduos duální odpadové hospodářství
gestão e planeamento de terrenos ŘÍZENÍ A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
gestão eficiente řízení správné
gestão financeira řízení finanční
gestão florestal hospodářství lesní
gestão integrada řízení integrované
Gesù di Nazareth Ježíš Kristus
Get Right Get Right
Geysir Geysir
geógrafa geograf
geógrafo geograf
Geóide Geoid
geólogo geolog
Geórgia Gruzie
Geórgia do Sul Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy
geômis sysel
GHB GHB
Ghost Duch
Ghost in the Shell Ghost in the Shell
ghoul ghůl
Giacomo Casanova Giacomo Casanova
Giacomo Meyerbeer Giacomo Meyerbeer
Giacomo Puccini Giacomo Puccini
Giambattista Vico Giambattista Vico
Gian Lorenzo Bernini Gian Lorenzo Bernini
Giancarlo Fisichella Giancarlo Fisichella
Giancarlo Menotti Gian Carlo Menotti
Gianmaria Bruni Gianmaria Bruni
Gianna Beretta Molla Gianna Beretta Molla
gibi komiks
Gibraltar Gibraltar
Gibson Les Paul Gibson Les Paul
gibão gibon
Gichin Funakoshi Gičin Funakoši
Gideão Gideon
Gießen Darmstadt
Gifu Prefektura Gifu
Gigabit Bit
Gigabyte Gigabyte
Giganotossauro Giganotosaurus
gigante obr
Gigante de Cerne Abbas Obr z Cerne Abbas
gigantesco obrovský
Gigantopithecus Gigantopithecus
Gigantoraptor Gigantoraptor
gigolô prostitut
Gigântea Slunečnice topinambur
Gil Gil
Gil - Aposentados de Israel na Knesset Gil
Gil-galad Gil-galad
Gilbert Bécaud Gilbert Bécaud
Gilgamesh Gilgameš
Gilles Villeneuve Gilles Villeneuve
Gillian Anderson Gillian Anderson
Gilmore Girls Gilmorova děvčata
Gimli Gimli
Gimme More Gimme More
gimnospérmicas rostlina nahosemenná
GIMP GIMP
Gina Lollobrigida Gina Lollobrigida
ginasta gymnasta
ginecologia gynekologie
ginecologista gynekolog
Ginevra Molly Weasley Ginny Weasleyová
Ginger Baker Ginger Baker
ginja višně
ginjeira višeň
Ginkaku-ji Ginkakudži
Ginkgo Jinan dvoulaločný
ginásio gymnázium
ginástica gymnastika
Ginástica artística Gymnastika
Gioacchino Greco Gioacchino Greco
Gioacchino Rossini Gioacchino Rossini
Giografìa Geografie
Giordano Bruno Giordano Bruno
Giorgetto Giugiaro Giorgio Giugiaro
Giorgio Agamben Giorgio Agamben
Giorgio Napolitano Giorgio Napolitano
Giorgio Pantano Giorgio Pantano
Giorgio Vasari Giorgio Vasari
Giosuè Carducci Giosuè Carducci
Giotto di Bondone Giotto di Bondone
Giovanni Antonio Scopoli Giovanni Antonio Scopoli
Giovanni Battista Tiepolo Giovanni Battista Tiepolo
Giovanni Boccaccio Giovanni Boccaccio
Giovanni Domenico Cassini Giovanni Domenico Cassini
Giovanni Giustiniani Longo Giovanni Giustiniani
Giovanni Leonardo Di Bonna Giovanni Leonardo Di Bona
Giovanni Paolo Pannini Giovanni Paolo Pannini
Giovanni Pierluigi da Palestrina Giovanni Pierluigi da Palestrina
Giovanni Schiaparelli Giovanni Schiaparelli
Giovanni van Bronckhorst Giovanni van Bronckhorst
Giovannino Guareschi Giovannino Guareschi
GIOVE-A GIOVE-A
gipsita sádrovec
girada obrat
girafa žirafa
Giraffidae Žirafovití
girar válet
girassol slunečnice